ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში პერიოდული ელექტრონული სამეცნიერო გამომცემი ვებ-პორტალი.

 

ვებ პორტალის წესები

სამეცნიერო ელექტრონულ ვებ-პორტალზე:
დასაშვები არის ისეთი პუბლიკაციების გამოქვეყნება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში რაც არ მოიძებნება ქართულ ინტერნეტ სივრცეში
შეგიძლიათ განათავსოთ თქვენი პუბლიკაციები ან თარგმნოთ უცხოური ვებ გვერდებიდან.
შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ვებ პორტალის სხვა მომხმარებლებს.